donderdag 7 januari 2016

Eragon Boeken

Hallo allemaal.
Ik heb al een tijdje geleden de boeken serie van Eragon uitgelezen.
Dit zijn de boeken:

Hello Everyone.
It's been a while since i read the Eragon books.
These are the books:
Samenvatting van het eerste boek:
Het leven van de jonge boerenzoon Eragon verandert van de ene dag op de andere als hij op een jacht in de wouden van de onherbergzame rug een raadselachtige blauwe steen vindt.
Aanvankelijk is Eragon blij met de vondst, maar tot zijn grote teleurstelling wil geen van de handelaren die jaarlijks door de vallei van Palencar trekken de steen van hem kopen.
Dan geeft de steen zijn geheim prijs en is Eragon getuige van de geboorte van een drakenjong.
Tussen Eragon en de draak Saphira, ontstaat een hechte band.
Maar de vondst van de steen is niet onopgemerkt gebleven.
In Carvahall worden vreemde bezoekers gesignaleerd, onbekenden in zwarte mantels die voor niets terugdeinzen om Eragon te vinden.
Dat blijkt als de boerenhoeve van Eragons pleegvader Garrow volkomen wordt vernield.
Wanhopig vlucht Eragon in gezelschap van Saphira en de oude verhalenverteller Brom naar de wouden van de rug.
Zo begint de sage van Eragon, de Drakenruiter.

Summery of the first book:
The life of the young farm boy Eragon changes from one day to the next if he is on a hunt in the forests of the inhospitable spin finds a mysterious blue stone.
Eragon is initially thrilled with the find, but to my great disappointment wants none of the traders who annually through the valley of Palencar pull the stone buy from him.
Then the stone gives it's secret and Eragon witnessed the birth of a young dragon.
Between Eragon and the dragon Saphira, creates a close bond.
But the discovery of the stone has not gone unnoticed.
In Carvahall are identified alien visitors, strangers in black cloaks flinch at nothing to find Eragon.
This is evident as the farmhouse of Eragon's foster father Garrow is destroyed completely.
Desperate flight Eragon and Saphira in the company of the old storyteller Brom to the forests of the spine.
Thus begins the saga of Eragon, thw Draken Rider. 
---------------------------------------------------

Ik vond deze boeken erg goed, spannend en heel avontuurlijk, ze zijn heel mooi geschreven door Christopher Paolini.
En ik vind het jammer dat ik ze uit heb gelezen, maar ik ga ze nog wel een keer lezen.
Want deze boeken serie behoord tot mijn favoriete boeken,
en ik heb geen spijt van dat ik deze boeken heb gelezen ze zijn gewoon Super.
Ik wens iedereen een fijne avond en tot blogs.

I found these books very good, exciting and adventurous,
they are beautifully written by Christopher Paolini.
And i'm sad that i have read them, but i'm still going to read them again.
Because this books belong to my favorite books, and i do not regret that i have read these books,
they are simply amazing.
I wish everyone a good evening and blogs.

Veel Liefs
Lots of Love
Angelique

Geen opmerkingen:

Een reactie posten